ฝ่ายบริหารและบุคลากร
รายงานผลประจำปี 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนมีข้อมูลครบถ้วนมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงก์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/03/2023
ปรับปรุง 15/06/2024
สถิติผู้เข้าชม 261234
Page Views 363530
นโยบาย NO Gift Policy
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ก้านเหลือง นางรอง 044605122
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ก้านเหลือง นางรอง
3 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ก้านเหลือง นางรอง
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ก้านเหลือง นางรอง
5 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ก้านเหลือง นางรอง
6 โรงเรียนบ้านเสลา ชุมแสง นางรอง
7 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ชุมแสง นางรอง
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ชุมแสง นางรอง
9 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ถนนหัก นางรอง
10 โรงเรียนบ้านสวายสอ ถนนหัก นางรอง
11 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ ถนนหัก นางรอง
12 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ถนนหัก นางรอง
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ถนนหัก นางรอง
14 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ถนนหัก นางรอง
15 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยา นางรอง
16 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ทรัพย์พระยา นางรอง
17 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง ทรัพย์พระยา นางรอง
18 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ทรัพย์พระยา นางรอง
19 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งแสงทอง นางรอง
20 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง นางรอง
21 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ นางรอง นางรอง
22 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด นางรอง นางรอง
23 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง นางรอง
24 โรงเรียนนางรองพิทยาคม นางรอง นางรอง
25 โรงเรียนกมลลักษณ์ นางรอง นางรอง 044-633611-2
26 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง นางรอง
27 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง นางรอง
28 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรอง นางรอง
29 โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง นางรอง
30 โรงเรียนทีโอเอวิทยาคม นางรอง นางรอง
31 โรงเรียนนางรอง นางรอง นางรอง
32 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร นางรอง นางรอง
33 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) บ้านสิงห์ นางรอง
34 โรงเรียนบ้านหนองกง บ้านสิงห์ นางรอง
35 โรงเรียนสิงหวิทยาคม บ้านสิงห์ นางรอง
36 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยง นางรอง
37 โรงเรียนบ้านหนองยาง ลำไทรโยง นางรอง
38 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ลำไทรโยง นางรอง
39 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สะเดา นางรอง
40 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สะเดา นางรอง
41 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สะเดา นางรอง
42 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สะเดา นางรอง
43 โรงเรียนวัดน้ำไหล สะเดา นางรอง
44 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สะเดา นางรอง
45 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หนองกง นางรอง
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองกง นางรอง
47 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ หนองกง นางรอง
48 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) หนองยายพิมพ์ นางรอง
49 โรงเรียนบ้านจาน หนองยายพิมพ์ นางรอง
50 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ หนองยายพิมพ์ นางรอง
51 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ นางรอง
52 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ์ นางรอง
53 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า หนองโบสถ์ นางรอง
54 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม หนองโบสถ์ นางรอง
55 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์ นางรอง
56 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) หนองโสน นางรอง
57 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หนองโสน นางรอง
58 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน นางรอง
59 โรงเรียนบ้านโคกตะโก หนองโสน นางรอง
60 โรงเรียนบ้านนิคมเขต หนองไทร นางรอง
61 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) หนองไทร นางรอง
62 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) หนองไทร นางรอง
63 โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองไทร นางรอง
64 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) หัวถนน นางรอง
65 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ หัวถนน นางรอง
66 โรงเรียนบ้านวังกระโดน หัวถนน นางรอง
67 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว ปะคำ ปะคำ
68 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ปะคำ ปะคำ
69 โรงเรียนบ้านกองพระทราย ปะคำ ปะคำ
70 โรงเรียนอนุบาลปะคำ ปะคำ ปะคำ
71 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบัว ปะคำ
72 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม หนองบัว ปะคำ
73 โรงเรียนปะคำพิทยาคม หูทำนบ ปะคำ
74 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง หูทำนบ ปะคำ
75 โรงเรียนบ้านหูทำนบ หูทำนบ ปะคำ
76 โรงเรียนบ้านหนองต้อ หูทำนบ ปะคำ
77 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หูทำนบ ปะคำ
78 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ
79 โรงเรียนบ้านหินโคน โคกมะม่วง ปะคำ
80 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ
81 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) โคกมะม่วง ปะคำ
82 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ 088-4670167
83 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ไทยเจริญ ปะคำ
84 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ไทยเจริญ ปะคำ 044654229
85 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคำ
86 โรงเรียนบ้านโคกลอย ไทยเจริญ ปะคำ
87 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา ตาจง ละหานทราย 06-2604438
88 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตาจง ละหานทราย
89 โรงเรียนบ้านบุ ตาจง ละหานทราย
90 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม ตาจง ละหานทราย
91 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ตาจง ละหานทราย
92 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตาจง ละหานทราย
93 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ตาจง ละหานทราย
94 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ตาจง ละหานทราย
95 โรงเรียนบ้านหนองยาง ตาจง ละหานทราย
96 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ ตาจง ละหานทราย
97 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ตาจง ละหานทราย
98 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทราย ละหานทราย 044-656251
99 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย ละหานทราย
100 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย
101 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง สำโรงใหม่ ละหานทราย
102 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย
103 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ ละหานทราย
104 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำโรงใหม่ ละหานทราย
105 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สำโรงใหม่ ละหานทราย
106 โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองตระครอง ละหานทราย
107 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตระครอง ละหานทราย 01-7250926
108 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม หนองตระครอง ละหานทราย
109 โรงเรียนบ้านตากอง หนองตระครอง ละหานทราย
110 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา หนองแวง ละหานทราย
111 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หนองแวง ละหานทราย
112 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองแวง ละหานทราย
113 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง ละหานทราย 06-2634167
114 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล หนองแวง ละหานทราย
115 โรงเรียนบ้านบาระแนะ หนองแวง ละหานทราย
116 โรงเรียนบ้านปากช่อง หนองแวง ละหานทราย
117 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หนองแวง ละหานทราย
118 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หนองแวง ละหานทราย
119 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ละหานทราย
120 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย
121 โรงเรียนบ้านหนองหมี โคกว่าน ละหานทราย
122 โรงเรียนละหานทรายวิทยา โคกว่าน ละหานทราย
123 โรงเรียนบ้านหนองถนน โคกว่าน ละหานทราย 01-9771027
124 โรงเรียนบ้านสมจิต โคกว่าน ละหานทราย
125 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะราง หนองกี่
126 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะราง หนองกี่
127 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่
128 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่
129 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่
130 โรงเรียนอนุบาลนิภาศิริ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่
131 โรงเรียนไตรคาม ทุ่งกระเต็น หนองกี่
132 โรงเรียนบ้านสระขุด ทุ่งกระเต็น หนองกี่
133 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ทุ่งกระเต็น หนองกี่
134 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่
135 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่
136 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่
137 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่
138 โรงเรียนบ้านหนองกราด ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่
139 โรงเรียนบ้านหนองมัน บุกระสัง หนองกี่
140 โรงเรียนบ้านบุกระสัง บุกระสัง หนองกี่
141 โรงเรียนบ้านสระสะแก บุกระสัง หนองกี่
142 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่ หนองกี่
143 โรงเรียนบ้านนาจาน เมืองไผ่ หนองกี่
144 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เมืองไผ่ หนองกี่
145 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา เมืองไผ่ หนองกี่
146 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เมืองไผ่ หนองกี่
147 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย เมืองไผ่ หนองกี่
148 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองไผ่ หนองกี่
149 โรงเรียนบ้านสระขาม เมืองไผ่ หนองกี่
150 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองกี่
151 โรงเรียนบ้านขามน้อย เย้ยปราสาท หนองกี่
152 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ เย้ยปราสาท หนองกี่
153 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง โคกสว่าง หนองกี่
154 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง หนองกี่
155 โรงเรียนบ้านโนนพะไล โคกสว่าง หนองกี่
156 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โคกสูง หนองกี่
157 โรงเรียนบ้านโคกลอย โคกสูง หนองกี่
158 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน โคกสูง หนองกี่
159 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน โคกสูง หนองกี่
160 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด โคกสูง หนองกี่
161 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ โคกสูง หนองกี่
162 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สระทอง หนองหงส์
163 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สระทอง หนองหงส์
164 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สระแก้ว หนองหงส์
165 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สระแก้ว หนองหงส์ (044) 669060
166 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ หนองชัยศรี หนองหงส์
167 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง หนองชัยศรี หนองหงส์
168 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง หนองชัยศรี หนองหงส์ 044-783-943
169 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย หนองชัยศรี หนองหงส์
170 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา ห้วยหิน หนองหงส์
171 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง(สระมะค่า) ห้วยหิน หนองหงส์
172 โรงเรียนบ้านหนองเพชร ห้วยหิน หนองหงส์
173 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้วยหิน หนองหงส์
174 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ห้วยหิน หนองหงส์
175 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ห้วยหิน หนองหงส์
176 โรงเรียนวัดห้วยหิน ห้วยหิน หนองหงส์
177 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ห้วยหิน หนองหงส์
178 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝ้าย หนองหงส์
179 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท เมืองฝ้าย หนองหงส์
180 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู เมืองฝ้าย หนองหงส์
181 โรงเรียนบ้านฝ้าย เมืองฝ้าย หนองหงส์
182 โรงเรียนบ้านหนองกก เสาเดียว หนองหงส์
183 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ เสาเดียว หนองหงส์
184 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ เสาเดียว หนองหงส์
185 โรงเรียนบ้านไทรออ เสาเดียว หนองหงส์ 0810644781
186 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เสาเดียว หนองหงส์
187 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี เสาเดียว หนองหงส์
188 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม เสาเดียว หนองหงส์
189 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี หนองหงส์
190 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ไทยสามัคคี หนองหงส์
191 โรงเรียนบ้านชุมแสง ไทยสามัคคี หนองหงส์
192 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง ไทยสามัคคี หนองหงส์
193 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี ไทยสามัคคี หนองหงส์
194 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ
195 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ
196 โรงเรียนพนมรุ้ง ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ
197 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ
198 โรงเรียนบ้านถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ
199 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ ( บ้านหนองหิน ) ถาวร เฉลิมพระเกียรติ
200 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ
201 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
202 โรงเรียนบ้านโนนศิลา ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
203 โรงเรียนบ้านโนนทอง ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
204 โรงเรียนวัดสุขสำราญ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
205 โรงเรียนบ้านยายคำ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
206 โรงเรียนบ้านเขว้า อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ
207 โรงเรียนบ้านตะโก(วันครู 2501) อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ
208 โรงเรียนบ้านโคกยาง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 044-192532 , 044192533
209 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ
210 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
211 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
212 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
213 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
214 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรอง โนนดินแดง 081-0677422
215 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ลำนางรอง โนนดินแดง 044-630093
216 โรงเรียนบ้านคลองหิน ลำนางรอง โนนดินแดง
217 โรงเรียนบ้านลำนางรอง ลำนางรอง โนนดินแดง
218 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ลำนางรอง โนนดินแดง
219 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ลำนางรอง โนนดินแดง
220 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ส้มป่อย โนนดินแดง
221 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย โนนดินแดง
222 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ส้มป่อย โนนดินแดง
223 โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ โนนดินแดง โนนดินแดง
224 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง
225 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง โนนดินแดง
226 โรงเรียนบ้านซับคะนิง โนนดินแดง โนนดินแดง
227 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ
228 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ดงอีจาน โนนสุวรรณ
229 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ 044607975
230 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 0-4463-0223
231 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ
232 โรงเรียนวราวัฒนา โกรกแก้ว โนนสุวรรณ
233 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว โกรกแก้ว โนนสุวรรณ
234 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โกรกแก้ว โนนสุวรรณ
235 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
236 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
237 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 044-607-225