ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP มารายงานตัว มอบตัวและชําระ เงินบํารุงสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประชุม ธัมมโชโต โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บํารุงวิทยา) หากไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าว และไม่ชําระค่าบํารุง การศึกษา ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะทําการเรียกนักเรียน ที่สอบได้ลําดับถัดไปแทน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2567,10:56   อ่าน 116 ครั้ง