ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
เลขที่ 263 บ้านละหานทราย หมู่ที่ 8   ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
เบอร์โทรศัพท์ 044-656251
Email : [email protected]


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
วันเวลา ที่กระทำ : เวลา น.
ชื่อผู้ร้องเรียน :
ไฟล์แนบ :
กรอกรหัส :