รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
เลขที่ 263 บ้านละหานทราย หมู่ที่ 8 ถนนละหานทราย-บ้านกรวด   ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
เบอร์โทรศัพท์ 044-656251
Email : adminschool@blhs.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :