ข่าวประชาสัมพันธ์
Open House
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บํารุงวิทยา) ได้จัดงาน Open House “เปิดบ้านวิชาการ สานต่อความเป็นเลิศ เชิดชูเกียรติสู่สากล” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์ บํารุงวิทยา) ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน ละหานทราย (คุรุราษฎร์บํารุงวิทยา) ในโอกาสนี้ครูประจําชั้นทุกชั้น จะมอบใบผลการเรียนของนักเรียนในปี การศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,18:29   อ่าน 134 ครั้ง